Organizator

Stowarzyszenie Silesia Adventure Sport

Marcin tel. 692 683 395
Tomek tel. 884 852 740

email: SilesiaAdventureSport(at)gmail.com

Współorganizator:
Gmina Kuźnia Raciborska oraz Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej

Baza zawodów

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej, ul Piaskowa 28, Kuźnia Raciborska

Zawodnicy przed startem zobowiązani są do stawienia się w biurze zawodów celem:
rejestracji i odbioru pakietu startowego,
podpisania listy startowej i klauzuli uczestnictwa.

Trasy (dokładniejszy opis tras znajduje się w zakładce „Informacje” i dalej „trasy”

Rajd Przygodowy Extreme – Dla doświadczonych zawodników; start w parach; dystans zakładany: 150km; dyscypliny: rower, bieganie, kajak, bieg na orientację, zadania specjalne; trasa wliczana w ranking NZARP; limit czasu 24h.

Rajd Przygodowy Open – Dla osób stawiających pierwsze kroki w rajdach przygodowych. Trasa łatwa nawigacyjnie. Możliwość korzystania z urządzeń GPS; start w parach; dystans zakładany: 80km; dyscypliny: rower, bieganie, kajak, zadania specjalne. W sam raz dla tych, którzy stawiają przygodę ponad ściganie; limit czasu 24h.

Rowerowa 60 – Rowerowe zawody na orientację, dystans zakładany: 60km, limit czasu 9h.

Piesza 30 – Biegowe (lub szybki marsz) zawody na orientację, dystans zakładany: 30km, limit czasu 9h.

Kategorie

Trasy „rajdowe” zostaną rozegrane w dwóch kategoriach: MM (mężczyzna-mężczyzna) oraz MIX (mężczyzna-kobieta lub kobieta-kobieta).
Trasy: Rowerowa 60 oraz Piesza 30 zostaną rozegrane w dwóch kategoriach: Męska oraz Kobieca.

Dekoracja najlepszych drużyn/osób w danej kategorii odbędzie się pod warunkiem, że start w danej kategorii zaliczy co najmniej 5 drużyn/osób.

Opłaty, zapisy

Wysokość opłaty zależna od wybranej trasy i terminu jej wpłaty:

Opłata wykonana do 15.09.2016

Rajd Przygodowy Extreme – 220zł/zespół
Rajd Przygodowy Open – 150zł/zespół
Rowerowa 60 – 40zł
Piesza 30 – 40zł

Opłata wykonana po 15.09.2016

Rajd Przygodowy Extreme – 250zł/zespół
Rajd Przygodowy Open – 180zł/zespół
Rowerowa 60 – 50zł
Piesza 30 – 50zł

Zapisy online do 9.10.2016

Nr bankowy na jaki należy wpłacić wpisowe oraz świadczenia opisane są w punkcie VI Regulaminu.

Godziny pracy biura, Dzień startu i zakończenia

Piątek, 14 października 2016
17:00 – otwarcie biura zawodów
18:00 – zakwaterowanie zawodników

Sobota, 15 października 2016
6:00 – otwarcie biura zawodów
8:00 – odprawa tras Rajd Przygodowy
8:30 – odprawa tras „Rowerowa 60, Piesza 30”
9:00 – start wszystkich tras
18:00 – limit czasu „Rowerowa 60, Piesza 30”
18:15 – dekoracja tras „Rowerowa 60, Piesza 30”

Niedziela, 16 października 2016
9:00 – limit czasu tras Rajd Przygodowy
9:15 – dekoracja tras Rajd Przygodowy
do 14:00 – wymeldowanie zawodników z bazy

Ruch drogowy i bezpieczeństwo

Zawody odbędą się w ruchu otwartym. Uczestnicy muszą przestrzegać zasad i przepisów ruchu drogowego.