Trasy

edit:
(25-08-2016) dodano schematy tras.
(14-09-2016) dodano limity uczestniczących zespołów dla rajdu przygodowego.
(15-09-2016) zdjęto limity uczestniczących zespołów dla rajdu przygodowego.

„Rajd Przygodowy OPEN”

Start: Zespoły 2 osobowe (MM – pary męskie; MIX – pary mieszane, pary kobiece)
Prognozowana długość rajdu: 80km
Limit czasu: 24h
Dyscypliny: rower, marsz/bieg, kajak, zadania specjalne.

Uczestnicy w ramach wpisowego mają zapewniony kajak 2 osobowy (oraz: kamizelki, wiosła, transport kajaka)

SCHEMAT TRASY
silesiarace open
Długość poszczególnych odcinków może ulec zmianie +/- 10%. Całość dystansu pozostanie bez zmiany.

Łatwa nawigacja i duży limit czasowy sprawiają, że jest to idealna trasa dla osób stawiających pierwsze kroki w rajdach przygodowych.
Dla poczucia bezpieczeństwa zawodników na tej trasie, zezwalamy na korzystanie z urządzeń GPS w celu wyznaczania kierunku poruszania się oraz lokalizacji swojego położenia.
Zawodnicy posługiwać się będą mapami w skali 1:50000 lub 1:20000.
Do większości punktów kontrolnych, prowadzą ścieżki i dukty leśne.
Odcinek kajakowy po którym regularnie odbywają się spływy.
Całość podzielona na odcinki których pokonanie nie powinno zająć więcej niż 3 godziny. Nie przewidujemy odcinków „biegowych” dłuższych niż 15km.
Jedne z ostatnich odcinków będą się kończyć/zaczynać w bazie zawodów, można będzie bezpiecznie odpocząć, posilić się lub przespać.
W początkowych etapach rajdu, planowany jest punkt, na którym będzie można zdeponować swój przepak (część sprzętu, odzież, prowiant na kolejne etapy)

„Rajd Przygodowy EXTREME”

Start: Zespoły 2 osobowe (MM – pary męskie; MIX – pary mieszane, pary kobiece)
Prognozowana długość rajdu: 150km
Limit czasu: 24h
Dyscypliny: rower, marsz/bieg, kajak, bieg na orientację (na mapie do orientacji), zadania specjalne.

Uczestnicy w ramach wpisowego mają zapewniony kajak 2 osobowy (oraz: kamizelki, wiosła, transport kajaka)

SCHEMAT TRASY
silesiarace extreme
Długość poszczególnych odcinków może ulec zmianie +/- 10%. Całość dystansu pozostanie bez zmiany.
Bieg na orientację – odległość w prostej linii pomiędzy punktami – 11km

Trasa dla wprawionych zawodników Rajdów Przygodowych. Trasę polecamy również zespołom, dla których będzie to pierwszy start w Rajdach Przygodowych, nie bojących się wyzwania jakie niesie za sobą długa trasa – zawodnicy tacy, muszą być świadomi swojego przygotowania kondycyjnego. Pierwsi zawodnicy na mecie spodziewani nie wcześniej niż po 12 godzinach od startu! Zespoły ze środka stawki i dalsze na pewno kończyć będą w nocy/nad ranem…
Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z urządzeń GPS w celach sprawdzania swojego położenia i wyznaczania kierunku poruszania.
Zawodnicy posługiwać się będą mapami w skali 1:50000 lub 1:20000 oraz typowymi mapami do biegów na orientację.
Część punktów rozstawiona będzie w znacznej odległości od ścieżek czy dróg.
Odcinek kajakowy po rzece z kilkoma zwałkami (po rzece odbywają się spływy które mają miano „trudnych”)
Planowany jest minimum jeden punkt na którym będzie można zdeponować swój przepak.

„Piesza 30”

Start: Pojedynczo, (dopuszczamy możliwość poruszania się grupami)
Prognozowana długość: 30km
Limit czasu: 9h
Trasa pokonywana wyłącznie pieszo. Możliwe zadania specjalne.
Na trasie brak przepaków. Możliwość uczestnictwa z psami.
Przewidywanych jest 12 punktów kontrolnych (nie zawsze ustawionych przy ścieżce).
Zawodnicy posługiwać się będą mapami w skali 1:50000 lub 1:20000.

„Rowerowa 60”

Start: Pojedynczo, (dopuszczamy możliwość poruszania się grupami)
Prognozowana długość: 60km
Limit czasu: 9h
Trasa pokonywana wyłącznie rowerem – ze względu na rodzaj nawierzchni, brak możliwości startu na rowerze szosowym.
Teren bez znacznych przewyższeń.
Możliwe zadania specjalne.
Na trasie brak przepaków.
Zawodnicy posługiwać się będą mapami w skali 1:50000 lub 1:20000.