Regulamin „Silesia Race 2016 – Kuźnia Raciborska”

I. ORGANIZATOR

Organizatorem zawodów „Silesia Race 2016 – Kuźnia Raciborska” jest:
Stowarzyszenie „Silesia Adventure Sport”;
KRS 529348

kontakt:
Marcin Franke, tel. 692 683 395
Tomasz Radczuk, tel. 884 852 740

Oficjalna strona internetowa:
www.SilesiaRace.pl

Partnerzy lokalni:
Gmina Kuźnia Raciborska,
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej

II. CEL ZAWODÓW

1. Popularyzacja rajdów przygodowych, pieszych i rowerowych zawodów na orientację.
2. Promowanie regionu w którym odbywają się zawody.
3. Wyłonienie najlepszych zawodników/zespołów.
4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

III. TERMIN ZAWODÓW

Rajd odbędzie się w dniach 15 – 16 października 2016r, bez względu na warunku atmosferyczne.

IV. MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody zostaną przeprowadzone na terenie gminy Kuźnia Raciborska i sąsiadujących z nią gmin.
Baza zawodów: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej, ul Piaskowa 28, Kuźnia Raciborska.

V. TRASY

W rywalizacji można wziąć udział na jednej z czterech tras, różniących się dyscyplinami, dystansem, limitem czasu itp.
1. Rajd Przygodowy Extreme – trasa pokonywana w zespołach dwuosobowych. Dyscypliny: bieg/marsz, rower, kajak, bieg na orientację, zadania specjalne; dystans 150km; limit na pokonanie trasy 24h
2. Rajd Przygodowy Open – trasa pokonywana w zespołach dwuosobowych. Dyscypliny: bieg/marsz, rower, kajak, zadania specjalne; dystans 80km; limit na pokonanie trasy 24h
3. Rowerowa 60 km. Limit na pokonanie trasy 9h. Klasyfikacja solo.
4. Piesza 30 km. Limit na pokonanie trasy 9h. Klasyfikacja solo.

Na trasach Rajdów Przygodowy przewidziano kategorie: MM – zespół męski, MIX – zespół mieszany lub kobiecy. Na trasach Rowerowa 60 oraz Piesza 30, kategorie męskie i kobiece.
Trasa Extreme odbędzie się przy minimum 10 zespołach zapisanych do końca września.

VI. ZGŁOSZENIA, WPISOWE I ŚWIADCZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (on-line) na stronie internetowej: www.silesiarace.pl do 9 października 2016, lub bezpośrednio Organizatora.
2. Każdy uczestnik/zespół powinien dokonać opłaty startowej na konto bankowe Stowarzyszenia.
3. Za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika/zespół formularza zgłoszenia i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora.
4. Opłata startowa w zależności od terminu wpłaty (liczy się data zaksięgowania na koncie Organizatora) wynosi:

Opłata wykonana do 15.09.2016

Rajd Przygodowy Extreme – 220zł/zespół
Rajd Przygodowy Open – 150zł/zespół
Rowerowa 60 – 40zł
Piesza 30 – 40zł

Opłata wykonana po 15.09.2016

Rajd Przygodowy Extreme – 250zł/zespół
Rajd Przygodowy Open – 180zł/zespół
Rowerowa 60 – 50zł
Piesza 30 – 50zł

Opłatę startową należy wpłacać:

Stowarzyszenie „Silesia Adventure Sport”
Nr konta: 19 1750 0012 0000 0000 2769 3067

W tytule wpłaty prosimy wpisać TYLKO I WYŁĄCZNIE:
Hasło „Silesiarace”, nazwę zespołu/imię nazwisko zawodnika, rodzaj trasy. np.: „Silesiarace, Supermeni, OPEN” lub „Silesiarace, Adam Kowalski, Rowerowa 60,”

5. Świadczenia:
a) udział w zawodach na wybranej trasie
b) pakiet startowy / pamiątkowy upominek
c) dwa noclegi w warunkach turystycznych (prosimy zabrać karimaty i śpiwór)
d) komplet map dla każdego zawodnika
e) ciepły posiłek i napój na mecie
f) przygotowanie zadań specjalnych – trasy rajdów przygodowych (możliwe również na trasach pieszej i rowerowej)
g) wynajem kajaków – trasy rajdów przygodowych
h) transport przepaków do stref zmian – trasy rajdów przygodowych
i) nagrody dla najlepszych
j) obsługa fotograficzna

VII. RYWALIZACJA

1. W zawodach mogą uczestniczyć osoby od 15 roku życia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do stałego poruszania się pod opieką osoby dorosłej.
2. Rywalizacja polega na potwierdzeniu swojej obecności na jak największej ilości Punktów Kontrolnych (dalej PK) rozstawionych w terenie w jak najkrótszym czasie.
Zawodnicy odnajdują umieszczone w terenie PK na podstawie dostarczonej przez Organizatora mapy, na której punkty te będą oznaczone. Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zawodników. W przypadku trasy pieszej i rowerowej obowiązuje dowolna kolejność „zaliczania” PK, w przypadku rajdów przygodowych w zależności od etapu kolejność będzie nakazana lub dowolna.
3. Zawodnicy na danej trasie startują jednocześnie i zmierzają do mety non-stop. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku.
4. Zespoły tras Rajdu Przygodowego Extreme i Open mają obowiązek zgłoszenie się w komplecie na poszczególnych punktach kontrolnych. Zespoły na trasie nie mogą się rozdzielać (nie dotyczy odcinków i zadań specjalnych wskazanych przez Organizatora).
5. Zawodnicy uczestniczą w zawodach pod podaną nazwą własną zespołu lub swojego sponsora.
6. Zmianę w składzie osobowym zespołu rajdów przygodowych należy zgłosić Organizatorom najpóźniej w momencie rejestracji w bazie zawodów.
7. Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie trwania zawodów.
8. W czasie zawodów zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek innych środków lokomocji niż te, które zostały określone lub udostępnione przez Organizatora.

VIII. KLASYFIKACJA

1. Dla tras rajdów przygodowych (kryteria podane są w kolejności od najważniejszego):
a) liczba zaliczonych PRZEPAKÓW
b) liczba podbitych PUNKTÓW KONTROLNYCH
c) czas przybycia na metę ( + ew. kary czasowe).
Aby zostać sklasyfikowanym, wymagane jest zaliczenie co najmniej jednego PRZEPAKU oraz jednego PUNKTU KONTROLNEGO.
2. Dla tras rowerowej i pieszej:
liczba podbitych „PK”. Przy takiej samej liczbie PK, o zwycięstwie decyduje czas.
Aby zostać sklasyfikowanym w zawodach, wymagane jest zaliczenie co najmniej jednego PK.
3. Zespoły, które przybędą na metę po upływie limitu czasu nie zostaną sklasyfikowane
4. Klasyfikacja i weryfikacja punktów odbywa się tylko na podstawie karty startowej. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów skutkuje niesklasyfikowaniem zespołu. Track GPS, nie jest formą potwierdzania obecności na punkcie.

IX. NAGRODY

1. Organizator przewidział nagrody dla najlepszych 3 zespołów i 3 najlepszych zawodników na poszczególnych trasach i w poszczególnych kategoriach.
2. Dekoracje poszczególnych kategorii zostaną przeprowadzone gdy w danej kategorii wystartuje co najmniej 5 zespołów /osób.

X. PUNKT KONTROLNY (PK)

1. Punkt kontrolny wyposażony jest biało-pomarańczowy lampion lub kartkę formatu A4, oraz przyrząd do potwierdzania (perforator), chyba, że organizator zdecydował inaczej o czym uczestnicy zostaną poinformowani przed startem.
2. Na niektórych PK znajdować się będą sędziowie.
3. Zawodnicy sami dokonują potwierdzenia na karcie startowej przyrządem umieszczonym przy lampionie (niezależnie, czy na PK jest obsługa sędziowska, czy jej nie ma).
4. Na PK z obsługą sędziowską zawodnicy muszą zameldować się sędziemu, a zaliczenie obecności nastąpi w chwili pojawienia się zespołu w komplecie (dotyczy rajdów przygodowych).
5. W przypadku, gdy uczestnik znajduje się w terenie w miejscu oznaczonym na mapie i uznaje, że nie ma PK (lampionu lub kartki), powiadamia o zaistniałym fakcie BIURO ZAWODÓW oraz fotografuje miejsce uznane za PK lub zapamiętuje charakterystyczne cechy punktu i przedstawia je na mecie celem uzyskania potwierdzenia i zaliczenia obecności na danym PK.

XI. MAPY I NAWIGACJA

1. Całą Trasę uczestnicy pokonują przy użyciu kompletu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów.
2. Na trasach: pieszej, rowerowej i rajdu przygodowego Extrim, zabronione jest korzystanie z innych map (np. w postaci aplikacji nawigacyjnych dostępnych w telefonach komórkowych, urządzeniach GPS itd.).
3. Na trasie OPEN rajdu przygodowego, dozwolone jest korzystanie z nawigacji GPS, swoich map.
4. Dopuszczalne jest użycie narzędzi GPS do rejestracji przebiegu zawodów (rejestracja track’u/śladu)
5. Na mapie punkty kontrolne zaznaczone są okręgami i ponumerowane. Start oznaczony jest równobocznym trójkątem, meta zaznaczona podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu.
6. Zabronione jest poruszanie się po obszarach zakazanych przez Organizatora, uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

XII. STREFY ZMIAN – PRZEPAK  (dotyczy tylko tras rajdów przygodowych)

1. W czasie zawodów będzie możliwa wymiana wyposażenia osobistego w Bazie bez ograniczeń oraz na wyznaczonych strefach zmian – PRZEPAK.
2. PRZEPAKI usytuowane będą na trasie rajdu i oznaczone na mapie.
3. Zespół musi spakować rzeczy na PRZEPAK do własnych plecaków/pojemników (max objętość 60L).
4. Zespoły muszą oznaczyć swój PRZEPAK znacznikami przekazanymi od Organizatorów i pozostawić go w wyznaczonym miejscu przez Organizatora przed startem trasy.
5. Pojemniki/Plecaki zdeponowane przez zespoły na PRZEPAKI dowozi Organizator.

XIII. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

1. Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku (posiadanego na starcie lub strefach zmian). Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.
2. Wszyscy zawodnicy posiadać muszą podstawowe wyposażenie, które wymienione zostało poniżej. Organizatorzy mogą dokonać kontroli sprzętu przed rozpoczęciem zawodów, jak również zastrzegają sobie prawo do sprawdzania go w trakcie zawodów.
3. Za brak sprzętu obowiązkowego może zostać nałożona na zawodnika/zespół kara czasowa.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

a. kompas (na trasie rajdu przygodowego OPEN, kompas nie jest wymagany, jedynie zalecany),
b. dokument tożsamości,
c. czołówka lub inna latarka,
d. 1 x folia NRC (min. 200 x 150 cm),
e. telefon komórkowy, do którego numer mają Organizatorzy,
f. apteczka pierwszej pomocy (tabletki przeciwbólowe, bandaż, itd…),
g. Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika na odcinki rowerowe (trasy rajdów przygodowych i rowerowa):
– 1 x sprawny rower
– 1 x kask rowerowy lub wspinaczkowy
– 1 x przednie światełko dające białe światło widoczne przynajmniej ze 150 metrów (może być czołówka)
– 1 x tylne czerwone światełko
h. Osobiste wyposażenie na etap kajakowy (trasy rajdów przygodowych; sprzęt dostarcza Organizator):
kajak, wiosła, kapoki.

XIV. NUMERY STARTOWE

1. Zawodnicy otrzymują osobiste numery startowe w biurze zawodów podczas rejestracji.
2. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie założonymi numerami startowymi.
3. Zespoły mogą umieszczać na swoich strojach reklamy własnych sponsorów, jednakże zabronione jest zasłanianie reklam widocznych na numerach startowych.

XV. ŻYWIENIE NA TRASIE

1. Zawodnicy sami zapewniają sobie jedzenie i napoje na cały czas trwania zawodów, jak również są odpowiedzialni za pakowanie całego swojego prowiantu.
2. Zawodnicy mogą na trasie uzupełniać napoje i żywność w napotkanych sklepach lub punktach gastronomicznych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za godziny ich otwarcia i zaopatrzenie.
3. Organizator zapewnia ciepły posiłek w bazie zawodów.

XVI. KARY I PREMIE CZASOWE

1. Organizator za naruszenie regulaminu lub złamanie zasad Fair Play, może nałożyć karę czasową na zawodnika/zespół.
2. W nietypowych przypadkach (np. pomoc innym zespołom w przypadku wypadku), Organizator może naliczyć premię czasową.
3. Wysokość kar i premii czasowych:
– Niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zadania specjalnego – do 3 godzin.
– Niewykonanie części zadania specjalnego –  do 1,5 godziny
– Brak lub użyczanie pozostałego wyposażenia obowiązkowego – 15 minut (za każdy brak)
– Brak osobistego numeru startowego – 1 godzina
– Brak numeru na kasku lub rowerze oraz niepoprawne noszenie osobistego numeru startowego – 30 minut
– Nanoszenie na osobisty numer startowy napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora – 30 minut
4.Kary i premie czasowe doliczone będą do czasu pokonania trasy po przybyciu zawodnika/zespołu na metę.

XVII. BEZPIECZEŃSTWO

1. Podczas odprawy zawodnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.
2. Każdy zawodnik/zespół musi posiadać przez cały okres zawodów sprawny telefon komórkowy (nr podany podczas rejestracji)
3. Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla zawodników oraz na mapach
4. Zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Organizatora o zaistniałym wypadku.
5. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe utracą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Organizatorami, zawodnicy we własnym zakresie organizują pomoc medyczną, jednocześnie w jak najkrótszym czasie informują biuro rajdu o zaistniałej sytuacji i poczynionych krokach.
6. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku. W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z przeciwnego zespołu, zawodnik lub zespół zostanie zdyskwalifikowana.
7. Zespołom udzielającym pomocy, które nie uległy wypadkowi zostanie przyznany bonus czasowy od Organizatorów.
8. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW

XVIII. REZYGNACJA

1. W przypadku wycofania się zawodnika/zespołu, niezwłocznie należy o tym fakcie powiadomić Organizatora.
2. Rezygnacja członka zespołu na trasie rajdu przygodowego jest jednoznaczna z niesklasyfikowaniem całego zespołu.
3. Organizatorzy nie odpowiadają za zawodnika/zespół, która się wycofa. Zawodnicy przyjmują do wiadomości, że Organizator nie zapewnia środka transportu do bazy dla osób, które się wycofały (nie dotyczy to sytuacji wyjątkowych i związanych z udzieleniem pomocy medycznej). Zawodnicy sami zapewniają sobie środek transportu do bazy zawodów

XIX. DYSKWALIFIKACJA

1. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika/zespołu:
– w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,
– w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu lub zasad „fair play”.

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zespołów podczas zawodów: „Silesia Race – Kuźnia Raciborska 2016r”. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, obowiązkiem uczestnika jest zapoznanie się z zaktualizowanym regulaminem Silesia Race 2016.
2. Wszyscy uczestnicy biorąc udział w „Silesia Race 2016 – Kuźnia Raciborska” startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób trzecich.
4. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.
5. Wszyscy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów – mailowe zaproszenia na kolejne organizowane zawody.
6. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatorów.

Katowice 01-08-2016