Trasy

Trasy

Trasy edit: (25-08-2016) dodano schematy tras. (14-09-2016) dodano limity uczestniczących zespołów dla rajdu przygodowego. (15-09-2016) zdjęto limity uczestniczących zespołów dla rajdu przygodowego. "Rajd Przygodowy OPEN" Start: Zespoły 2 osobowe (MM - pary męskie; MIX - pary mieszane, pary kobiece) Prognozowana długość…

Read More