1. Przejazd nie ma charakteru zawodów sportowych. Wydarzenie ma charakter towarzysko – rekreacyjny. Będą przerwy na posiłek, pogaduchy, toaletę.
2. Każdy uczestnik przejazdu zobowiązany jest do posiadania przedniego oraz tylnego oświetlenia rowerowego. Zdecydowanie zalecamy także jazdę w kasku rowerowym! Warto posiadac również zapasową dętkę.
3. Organizatorzy zapewniają podstawową opiekę medyczną w trakcie przejazdu (dwójka ratowników medycznych na rowerach).
4. Z racji charakteru imprezy, do udziału zapraszamy tylko osoby pełnoletnie.
5. Uczestnicy biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowania w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu, poruszania się zgodnie z zasadami Kodeksu Drogowego.
6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników przejazdu, inne osoby.
7. Każdorazowo przed przejazdem od godziny 20:30 będzie możliwość wpisania się na listę, z której na „mecie” będziemy losować nagrody ufundowane przez współorganizatorów wydarzenia.
8. Organizator nie zapewnia transportu do domu osobom, które rezygnują z przejazdu w trakcie jego trwania. Aczkolwiek po ukończeniu przejazdu np. na hałdzie w Kostuchnie wspólnie jedziemy do centrum Katowic.