Organizatorzy:

Organizatorem zawodów jest: Miasto Sosnowiec, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, Stowarzyszenie „Silesia Adventure Sport” oraz Samodzielny Pododdział Wolontariuszy.

Kierownik rajdu, budowa tras: Marcin Franke.

Obsługa punktu Startu i Mety: Aleksandra Lazar i Katarzyna Urbaniec.

Sędziowie punktowi:

 

Kontakt:

SilesiaAdventureSport(at)gmail.com

tel. 692 683 395 (preferowany)

 

Data i miejsce zawodów:

4 czerwca 2016r. (sobota)

Baza zawodów: 

Kompleks Sportowy MOSiR Sosnowiec. Ul. Orląt Lwowskich 70, Sosnowiec – Niwka.

Trasy:

RODZINNA – trasa długości kilkunastu km + zadania specjalne. Nieograniczona liczba osób w zespole: mama, tata, dzieci, kuzynka, itd…:) Małe dzieci można transportować w foteliku dla maluchów na rowerze, dzieci w wieku szkoły podstawowej mogą poruszać się na rowerze. Gimnazjaliści poruszają się już pieszo. Świetna, aktywna zabawa dla całej rodziny:). UWAGA! Przynajmniej jedna osoba z zespołu musi poruszać się pieszo.

OPEN – kilkanaście km pieszo + zadania specjalne. Limit czasu 6 godzin. Zespoły dwuosobowe w kategoriach: KK (dwie kobiety), MIX (kobieta i mężczyzna) oraz MM (dwóch mężczyzn).

PROFI kilkadziesiąt km pieszo, na rowerze i kajakiem + zadania specjalne. Limit czasu 7 godzin. Zespoły dwuosobowe, kategorie: KK, MIX i MM. 

ROWEROWA trasa o długości kilkudziesięciu km + zadania specjalne. Limit czasu 7 godzin. Zespoły dwuosobowe. Kategorie: KK, MIX oraz MM. UWAGA: Osobom jeżdżącym w SPD-kach radzimy zabrać również „normalne” buty. Będą piesze odcinki (krótkie) do przejścia. 

Świadczenia: 

– mapa dla każdego zawodnika,

– pamiątkowy gadżet w zawodów

– przygotowanie zadań specjalnych, organizacja sprzętu do ZS, wynajem kajaków, itd…

– ciepły posiłek po ukończeniu zawodów,

– symboliczne nagrody dla pierwszych trzech zespołów we wszystkich kategoriach, (w przepadku braku zespołu na ceremonii rozdania nagród, nagrody te będą rozlosowane wśród pozostałych uczestników zawodów)

– nagrody losowane wśród wszystkich uczestników, którzy pozostaną na ceremonii zakończenia

– wspaniała atmosfera zawodów:)

 

Program:

4 czerwca 2016 – sobota

– 7:30 – 8:45 – rejestracja zawodników

– 9:00 – odprawa techniczna

– 10:00 – start zawodów

– 16:00 – limit czasu dla trasy RODZINNEJ i OPEN

– 17:00 – limit czasu dla trasy PROFI i ROWEROWEJ

– 17:00 – ceremonia zakończenia rajdu, nagrodzenie zwycięzców, losowanie nagród wśród wszystkich uczestników wydarzenia

Program może ulec zmianie o czym poinformujemy najpóźniej 2 dni przed wydarzeniem. 

 

Regulamin „II Sosnowieckiego Rajdu Przygodowego”

  1. Sprawy organizacyjne

1. Organizatorzy:

Miasto Sosnowiec, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, Stowarzyszenie „Silesia Adventure Sport” oraz Samodzielny Pododdział Wolontariuszy.

Kierownik zawodów: Marcin Franke

2. Termin:

4 czewrca 2016r, (sobota).

3. Baza zawodów:

Kompleks Sportowy MOSiR Sosnowiec. Ul. Orląt Lwowskich 70, Sosnowiec – Niwka.

  1. Rywalizacja

1. Uczestnictwo:

W zawodach może wziąć udział każda osoba, która zgłosi swój udział, wpłaci wpisowe oraz podpisze znajomość, akceptację regulaminu zawodów (w dniu imprezy).

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemną zgodę rodziców/opiekunów na wzięcie udziału w imprezie.

Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w imprezie jedynie pod stałą opieką osób pełnoletnich.

2. Zawodnicy pokonują całą trasę bez pomocy osób trzecich oraz przy użyciu środków transportu dozwolonych przez organizatorów. 

3. O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje liczba „zaliczonych” punktów kontrolnych, kary czasowe oraz czas dotarcia na metę.

4. Każdy z startujących/zespołów otrzyma kartę startową. Na niej zaznaczona będzie obecność osoby/zespołu na punkcie kontrolnym.

5. Zgubienie, zniszczenie karty startowej uniemożliwiające jej odczytanie jest równoznaczne z dyskwalifikacją zespołu.

6. W momencie wycofania się z zawodów, każdy zawodnik zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora, sędziego głównego.

7. Organizatorzy nie zapewniają transportu do bazy zespołom przerywającym rajd.

  1. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia od 18 kwietnia do 30 maja 2016 roku. Więcej w zakładce „zapisz się”.

2. Świadczenia:

– mapa dla każdego zawodnika,

– pamiątkowy gadżet w wydarzenia

– przygotowanie zadań specjalnych, organizacja sprzętu do ZS, wynajem kajaków, itd…

– ciepły posiłek po ukończeniu zawodów,

– symboliczne nagrody dla pierwszych trzech zespołów we wszystkich kategoriach, (w przepadku braku zespołu na ceremonii rozdania nagród, nagrody te będą rozlosowane wśród pozostałych uczestników zawodów)

– nagrody losowane wśród wszystkich uczestników, którzy pozostaną na ceremonii zakończenia

– wspaniała atmosfera zawodów:)

 

  1. Wyposażenie zawodników

Wyposażenie obowiązkowe na każdej z tras:

– aparat telefoniczny do którego nr mają organizatorzy

– długopis

– aparat fotograficzny (może być w telefonie)

– na trasach rowerowych, rower:)

  1. Postanowienia końcowe

1. Wszyscy uczestnicy zawodów startują na własną odpowiedzialność. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas, okoliczność zawodów.

2. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.

3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prawa do ich wizerunku (fotografie, filmy) do celów związanych z realizacją niniejszych zawodów oraz kolejnych organizowanych przez Stowarzyszenie „Silesia Adventure Sport”

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.